ФОТОГАЛЕРИЈА

ТРУДОВИ НАСТАНИ СОРАБОТНИЦИ АРХИВА
 

 

 

Зад името на Македонија, што толку многу се плашат современите политичари, се крие пред се Македонската Империја, на Филип и неговиот син Александар; се крие Византија, која исто така ја управувале династии кралеви од македонско потекло; се крие Христијанството од Апостол Павле;  Кирил и Методија; Климент и Наум; Самуиловото царство т.е. Обновената Македонска империја на Балканот; се кријат сите понови Национално Ослободителни востанија (од Разлошкото до Илинденското) се крие една голема неправда што ја има нанесено Европа 1913 година во Букурешт.

 

Подолу следуваат објавени трудови од членови на Здружението:

 

Д-р Димитар Ќорнаков

Д-р Ташко Белчев

Васил Иљов

Симе Пандовски

Д-р Ристо Ивановски

Александар Донски

Петар Темелковски

Тихомир Стојановски

Академик др.Жан Митрев

Ангелина Маркус

Паскал Камбуроски

М-р Веле Алексовски

 

 

 

 

 

Здружение на Антички Македонци - Богданци