ȣ

 

 

Организирани предавања и организирани културни манифестации на здужението Антички Македонци од Богданци

 
 

Богданци дом на култура 1994 година.

Предавачи: Васил Илов, Ташко Белчев, Димитар Ќорнаков и актерот Петар Темелковски

Тема на предавањето: Континуитетот на македонскиот јазик, писменост и култура од античко време до денес.

 

Велес пионерски дом 1995 година.

Предавачи: Васил Илов, Ташко Белчев, Димитар Ќорнаков и актерот Петар Темелковски

Тема на предавањето: Континуитетот на македонскиот јазик, писменост и култура од античко време до денес.

 

Струмица дом на култура 1996 година.

Предавачи: Васил Илов, Ташко Белчев, Вангел Божиновски и актерот Петар Темелковски

Тема на предавањето: Континуитетот на македонскиот јазик, писменост и култура од античко време до денес.

 

Охрид дом на култура 1997 година.

Предавачи: Васил Илов, Ташко Белчев, Ангелина Марковска, Вангел Божиновски и актерот Петар Темелковски

Тема на предавањето: Континуитетот на македонскиот јазик, писменост и култура од античко време до денес.

 

Прилеп пионерски дом 1998 година.

Предавачи: Васил Илов, Ташко Белчев, Вангел Божиновски и актерот Петар Темелковски

Тема на предавањето: Континуитетот на македонскиот јазик, писменост и култура од античко време до денес.

 

Гевгелија пионерски дом 1999 г.

Предавачи: Васил Илов, Ташко Белчев, Димитар Ќорнаков, Вангел Божиновски и актерот Петар Темелковски

Тема на предавањето: Континуитетот на македонскиот јазик, писменост и култура од античко време до денес.

 

Кавадарци општина Кавадарци 2000 година.

Предавачи: Васил Илов, Ташко Белчев, Вангел Божиновски и актерот Петар Темелковски

Тема на предавањето: Континуитетот на македонскиот јазик, писменост и култура од античко време до денес.

 

Битола дом на културата 2002 г.

Предавачи: Васил Илов, Вангел Божиновски.

Тема на предавањето: Континуитетот на македонскиот јазик, писменост и култура од античко време до денес.

Организирање на одбележување на денот на смртта и раѓањето на Александар Македонски (13.06.-25.07)

 

 

Стоби, 1994 година

Одбележување на денот на смртта на Александар Македонски.

Присутни членови од повеќе градови во државата. За делото на Александар Македонски  зборуваше Васил Илов а актерот Петар Темелковски ја изведе монодрамата Исидор Солунски.

 

Стоби, 1995 година

Одбележан денот на раѓањето на Александар Македонски на ист начин како и претходната година.

 

Скопје, градско собрание 1996 година.

Одбележување на денот на смртта на Александар Македонски. За делото на Александар зборуваше Димитар Ќорнаков.

Присутни беа членови од повеќе градови во државата а најголем дел од Скопје.

 

Хераклеа, 1997 година.

Одбележан денот на смртта на Александар со присуство на претставници од здружението Пела од Сиднеј.

Снимен дел од краткиот филм Филип Македонски, со Петар Темелковски во главна улога.

 

Стоби, 1998 година.

Одбележан денот на смртта на Александар. За делото на Александар зборуваше Ташко Белчев и Веле Алексовски како претседател на огранокот на здружението од Велес. Меѓу присутните беше и Д-р. Жан Митрев.

 

Гевгелија, Вардарски рид, 1999 година.

Одбележан денот на раѓањето на Александар Македонски. На свеченоста зборуваа Димитар Ќорнаков и Васил Илов.

 

Стоби, 2001 година

Одбележан денот на смртта на Александар Македонски. На свеченоста зборуваа Димитар Ќорнаков и Васил Илов.

 

Стоби, 2002 година

Одбележан денот на смртта на Александар Македонски. На свеченоста зборуваа Димитар Ќорнаков, Васил Илов и Ташко Белчев.

 

Богданци, 2003 година

Одбележување на 10 години од формирањето на здружението. Зборуваа Васил Илов и Вангел Божиновски. Од страна на претседателот на здружението Тони Такашманов на господинот Димитар Ќорнаков му беше доделена благодарница и статуа со 16-крако сонце. Благодарницата беше доделена за придонес кон афирмацијата на античко-македонската историја.

 

Стоби, 2004 година

Одбележан денот на смртта на Александар Македонски. На свеченоста зборуваа Димитар Ќорнаков, Васил Илов и Ташко Белчев.

 

Дојран, 2005 година

Одбележан денот на смртта на Александар Македонски. На свеченоста зборуваа Васил Илов и Вангел Божинов.

Исто така, Здружението има доделено БЛАГОДАРНИЦИ.

Благодарници се доделуваат за афирмација и презентација на историјата на Античка Македонија. Благодарници се доделени на:

Ташко Белчев, 1996 година

Борис Градишки 1999 година

Димитар Ќорнаков 2003 година.

 

 

Градови во кои функционира здружението Антички Македонци:

 

Скопје,

Битола,

Прилеп,

Охрид,

Штип,

Струмица,

Кавадарци,

Велес,

Неготино,

Гевгелија,

Валандово,

Дојран,

Богданци.

 

 

 

       

 

Здружение на Антички Македонци - Богданци

 

   

The Association of Ancient Macedonians  Bogdanci