ФОТОГАЛЕРИЈА

ТРУДОВИ НАСТАНИ СОРАБОТНИЦИ АРХИВА
 

АРХИВА

Архива на слики       

Објавен натпис за формирањето на Здружението

Само сонцето е постаро од Македонија

Македонски кралеви

Александар Македонски

Филип II

Филип II

Аристотел, македонски филозоф учител на Александар Македонски

Почетното кралство на Филип II

Империјата на Александар Македонски, првата империја на светот

Битката кај Ис

Филип II, Александар, Клеопатра VII

Индоевропска група на јазици, потекло од Македонската група на јазици

Ѓорги Пулевски, се чувствувал Антички Македонец во XIX век

Димитар Попѓорѓиев - Беровски, се чувствувал Антички Македонец во XIX век

Македонците во Хунза (подножјето на Хималаите), народ кој се чувствува потомци на Александар Македонски (посетени од Стив Плакас, Илија Чашуле и Марија Дојчиновска, македонски истражувачи )

 

Ликови на Александар Македонски Низ Европските музеи (слика од весникот BOEKEN)

Документи на Македонската лига од 1880 и 1881 година поврзани со востанијата (Разловечкото и Крестенското)

 

Бoрис Вишински: За книгата "Кралството на Словените" од Мауро Орбини

ЗОШТО ГО САКАМ СКОПЈЕ - ВАСИЛ ИЉОВ - Статија во УТРИНСКИ ВЕСНИК, 03.03.2006

Подетално за историјата на Македонија, можете да прочитате тука:

http://www.historyofmacedonia.org/

 

Здружение на Антички Македонци - Богданци