ФОТОГАЛЕРИЈА

ТРУДОВИ НАСТАНИ СОРАБОТНИЦИ АРХИВА
 

 

Симе Пандовски

СИМЕ ПАНДОВСКИ е роден 1941 година во Битола. Основно образование завршил во своето родно место, а економски факултет во Торонто,  Канада. Тој е печалбар скоро три децении, интелектуалец општествен деец среде македонската емиграција во Канада. Речиси целиот свој живот и го посвети на татковината, на Македонија. Работи упорно за пошироко запознавање на светската јавност со вистината за неговата, некогаш славна, но сега измачена Македонија.

  

Негови трудови се:

Клеопатра, 1996

Македонија Земја на прастара култура,  1994

Почетоци на првата нација во Европа, 1993

 

 

Здружение на Антички Македонци - Богданци