ФОТОГАЛЕРИЈА

ТРУДОВИ НАСТАНИ СОРАБОТНИЦИ АРХИВА
 

 

Ангелина Маркус

 

Објавени дела:

- Македонски древни вредности;

 - Македонија на Македонците;

- Филип Втори;

 - Македонска древна медицина.

 

 

 

 

 

 

 

Здружение на Антички Македонци - Богданци